Detacheren

Detacheren betekent het inhuren van personeel via een derde partij voor een van te voren afgesproken periode. Als het project ten einde is wordt de werknemer elders gedetacheerd, terwijl op uitzendbasis einde opdracht tevens einde werkzaamheden betekent. Een detacheringbedrijf heeft dus alleen maar mensen in eigen dienst, een uitzendbureau heeft alleen personeel dat tijdelijk wordt uitgezonden.

Op veiligheidsgebied is er ook een fundamenteel verschil. Bij uitzenden worden de verantwoordelijkheden praktisch overgedragen aan de inlener waarbij het uitzendbureau alleen de basisvoorlichting dient te geven. Bij detacheren zijn beide partijen verantwoordelijk voor de veiligheid.