Uitzenden

Een uitzendovereenkomst is een bijzondere vorm van arbeidsovereenkomst. De werknemer verricht werkzaamheden voor een opdrachtgever, de feitelijke werkgever. Men staat echter onder contract bij een uitzendbureau, de formele werkgever. Laatstgenoemde is verantwoordelijk voor alle administratieve zaken, dus ook voor de uitbetaling van het salaris. Voor alle werk gerelateerde vragen is de opdrachtgever het aanspreekpunt. Deze is ook verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkplek. De ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) kent drie fasen: fase A, fase B en fase C.

Fase A

Basiscontract met uitzendbeding. In fase A sluit het uitzendbureau met de uitzendkracht een arbeidscontract waarin een zogenaamd uitzendbeding is opgenomen. Dit betekent dat de opdrachtgever gedurende fase A de uitzendopdracht altijd tussentijds kan opzeggen. U kunt in deze fase oneindig veel contracten aangaan met het uitzendbureau binnen de termijn van 78 weken.Na deze 78 weken gaat de uitzendkracht over naar fase B.

Fase B

Contract voor bepaalde tijd. In fase B gaat het uitzendbureau met de uitzendkracht arbeidscontracten aan voor bepaalde tijd. Deze contracten kunnen door het uitzendbureau niet zomaar tussentijds worden opgezegd. In fase B kunnen maximaal 8 contracten afgesloten worden in een periode van 2 jaren. Na fase B komt de uitzendkracht in fase C.

Fase C

Contract voor onbepaalde tijd. In deze fase gaat u met het uitzendbureau een arbeidsovereenkomst aan voor onbepaalde tijd.